Knihy, články, fejetony... 

Ohlodaná kost

21.10.2023

Ohlodaná kost. Vzdělanost jako cesta k vědomé společnosti. Kniha o smyslu a významu vzdělávání psaná z jiného úhlu pohledu, než se mnohdy očekává. Nepřehlédněte vy, kteří o vzdělávání přemýšlíte jako o cestě, kteří o ní přemýšlíte s nadhledem a nebojíte se přímého pojmenování. Těším se na vaše názory a zpětnou vazbu, díky za ni...

Jestliže je svatý Václav patronem všech Čechů v dobách dobrých i zlých, je Václav Trojan patronem ředitelů škol. Autor této knihy je znám svým bonmotem o školách jako plujících lodích řízených řediteli - kapitány. Pokud má celá plující flotila škol v čele nějakého admirála, je jím Václav Trojan. Práci ředitelů škol, její propagaci a podpoře věnoval...
55 let s nakladatelstvím Wolters Kluwer autor Václav Trojan sice ještě nespolupracuje, ale 55 textů už mu rozhodně odevzdal (navíc je to číslo jeho nedávného životního jubilea). Většina textů publikace 55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům vznikala v průběhu osmi let a nyní máte možnost si je přečíst v ucelené publikaci s...

Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na tři základní části nazvané Získání žáka, Udržení žáka a Kultivace žáka a ukazuje, co všechno školní práci ovlivňuje. Je tak vytvořen...

Monografie se zabývá ředitelem školy jako základní osobou pedagogického vedení. Na základě kritické analýzy českých i zahraničních vědeckých zdrojů, vlastních výzkumů autora práce i dalších pramenů ukazuje na význam ředitele a jeho ukotvení v oboru pedagogika.

Je to zástupce ředitele, na kom často spočívá chod školy, jeho tíha a úkol každodenně jej ovlivňovat. Právě o této skutečnosti vypovídá již druhé vydání publikace Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny. Stejně jako první vydání chce poučit i podněcovat k zamyšlení. Zástupce stojí v pozadí pouze zdánlivě, jde o krásnou, avšak poměrně...

Publikace Řízení pedagogického procesu v současné škole sleduje tyto cíle. Ukotvit základní a nejdůležitější oblast práce školy, analyzovat faktory ovlivňující tuto oblast i celé pedagogické vedení, poukázat na terminologickou roztříštěnost a dosavadní terminologickou neukotvenost problematiky a tím pádem pomoci se orientovat v tomto prostoru. Na...

Přestože je změna nedílnou součástí každé organizace a tedy i školy, ne vždy je správně uchopena, naplánovaná a realizovaná a někdy je dokonce samoúčelně vytvářena. Příběh změny je nový typ publikace, v níž se snoubí teorie s praxí. Jednotlivé kapitoly autoři doplňují provokujícími otázkami, nabádajícími k přemýšlení. Publikace usnadňuje řízení...