Kompetence řídících pracovníků ve školství

02.01.2020

V českém prostředí dosud citelně chyběla kniha, která by nabídla nejen hlubší poznatky o kompetencích, ale hlavně informace využitelné pro lidi ve "školském terénu".

Mezeru se proto rozhodl zaplnit kolektiv autorů z Centra pro školský management PdF UK a sestavil praktickou publikaci, která mimo jiné vysvětlí, co to vlastně kompetence či přímo kompetence řídících pracovníků škol jsou, jak na ně nahlíží legislativa či jak uchopit modely kompetence ředitelů škol či školského managementu.

Autoři čerpají jak z bohatých teoretických znalostí, tak z praktických zkušeností a každý z nich zvolil vlastní, originální úhel pohledu.

Nezbytnou součástí publikace jsou dva základní kompetenční modely - model ředitele školy a středního managementu. Jejich pojetí odpovídá současným trendům a zároveň umožňuje čtenářům aplikovat závěry a modifikovat jednotlivé části na konkrétní podmínky školy či regionu.

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/kompetence-ridicich-pracovniku-ve-skolstvi.p1064.html

Odkaz pedagogická knihovna