Ředitel školy - uvažování o vyvažování života ředitelů škol

12.10.2022
Jestliže je svatý Václav patronem všech Čechů v dobách dobrých i zlých, je Václav Trojan patronem ředitelů škol. Autor této knihy je znám svým bonmotem o školách jako plujících lodích řízených řediteli - kapitány. Pokud má celá plující flotila škol v čele nějakého admirála, je jím Václav Trojan. Práci ředitelů škol, její propagaci a podpoře věnoval velkou část profesního života. O ředitelské práci toho ví setsakramentsky hodně, a proto stojí vždy na straně ředitelů... (Jaroslav Jirásko, viceprezident AŘZŠ)

TROJAN, Václav. Ředitel školy. Uvažování o vyvažování života ředitelů škol. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2021. ISBN 978-80-7676-009-7