Pedagogický proces a jeho řízení

03.01.2020

Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na tři základní části nazvané Získání žáka, Udržení žáka a Kultivace žáka a ukazuje, co všechno školní práci ovlivňuje. Je tak vytvořen celostní pohled na pedagogický proces, zohledňující například funkce školy, faktory výběru školy, školní vzdělávací program či kritéria kvalitní školy.

Publikace je určena všem, kdo se ve škole pohybují, kdo se o současnou školu zajímají, chtějí jí více porozumět i nahlédnout pod pokličku každodenního školního života. Mezi čtenáře tak mohou patřit ředitelé škol, jejich zástupci, pedagogové, rodiče, inspektoři, zřizovatelé i další lidé, kteří považují školu za nedílnou součást moderní společnosti.

Pedagogický proces je stále tím zásadním procesem, který ve škole probíhá. Každá jeho aktivita musí být poměřována výsledky a posunem žáků. Ředitel školy musí být skutečným lídrem pedagogického procesu. Není to jednoduchá cesta v době sílící byrokracie, v době společenského tlaku, v době preferující individuální zájmy před společenskými. Věřím, že druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení této cestě pomáhá

TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho řízení. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-115-8.

https:/obchod.wolterskluwer.cz/cz/pedagogicky-proces-a-jeho-rizeni-2-aktualizovane-vydani.p4580.html

Odkaz pedagogická knihovna