Příběh změny

01.01.2020

Přestože je změna nedílnou součástí každé organizace a tedy i školy, ne vždy je správně uchopena, naplánovaná a realizovaná a někdy je dokonce samoúčelně vytvářena. Příběh změny je nový typ publikace, v níž se snoubí teorie s praxí. Jednotlivé kapitoly autoři doplňují provokujícími otázkami, nabádajícími k přemýšlení. Publikace usnadňuje řízení jakékoliv změny a hlavně vyjadřuje myšlenku, že každá změna je zvládnutelná. 

Přínosem této publikace jsou dva vzájemně se doplňující základní pohledy na změnu a příklady konkrétně řízených změn ve školách

Od prvních řádků jsme my, autoři, mysleli na široký okruh čtenářů a knihu k nim směřovali. Samozřejmě publikaci využijí ředitelé škol a jejich zástupci, stejně jako učitelé. Bylo by moc dobře, pokud by si našla svoje čtenáře mezi dalšími lidmi zajímajícími se o vzdělávání v nejširším slova smyslu - mezi inspektory, mezi úředníky i politiky, stejně tak mezi rodiči a nejširší veřejností. Každý ze svého pohledu najde inspiraci a možná právě v tuto chvíli pochopí stanoviska jiných lidí. Je totiž zcela jiný pohled na změnu z hlediska náhodného diváka a naopak z hlediska osob za proces změny přímo zodpovídající.

Odkaz nakladatelství RAABE