Spolupráce

Další subjekty


Ředitele škol je potřeba podporovat, pomáhat jim, vzdělávat je, propagovat jejich práci a argumentovat jejich důležitost a nezastupitelnost pro každou školu. Dvacet let se o tom jen mluví, přepisuje z jedné strategie do druhé a dosud se o ředitele škol nikdo jiný komplexně nestará. Stát o to nestojí nebo to dosud neumí, přitom lidé z terénu po...

Asociace ředitelů patří mezi moje základní partnery. Má to logiku, ředitelský hlas musí být slyšet a mnohdy je specifická situace různých druhů škol neopakovatelná.

Inspektoři

02.01.2020

S Českou školní inspekcí jsem spolupracoval v rámci projektu Kompetence III, vedl jsem pracovní skupinu připravující vzdělávací program pro ředitele škol Vzdělávací lídr. V dalším období přišla spolupráce v rámci projektu Komplexní systém hodnocení na pozici specialisty tvorby metodik a participace na tvorbě a realizace vzdělávacích seminářů pro...

Regiony

02.01.2020

Smysluplný kus práce se vždy udělá přímo v regionech. Mnohde se zajímavě rozjíždějí místní akční skupiny, navštěvují se kolegové z různých škol, do hry vtahují i svoje nejbližší okolí. Moc jim fandím...