Řízení pedagogického procesu v současné škole

02.01.2020

Publikace Řízení pedagogického procesu v současné škole sleduje tyto cíle. Ukotvit základní a nejdůležitější oblast práce školy, analyzovat faktory ovlivňující tuto oblast i celé pedagogické vedení, poukázat na terminologickou roztříštěnost a dosavadní terminologickou neukotvenost problematiky a tím pádem pomoci se orientovat v tomto prostoru. Na základě zjištěných a popsaných skutečností syntetizovat poznatky do ucelené podoby vědecké monografie.

Pedagogický proces patří k základním činnostem školy a je logické, že je třeba se zabývat vším, co jej může ovlivňovat. Tato odborná monografie jej jednak teoreticky vymezuje, jednak na něho nahlíží z pozice ředitele školy a dalších osob, které se podílejí na jeho řízení, stejně tak které se podílejí na pedagogickém vedení. Okruh osob je totiž mnohem větší, než se zdá na první pohled.

V tradičním pojetí byl za pedagogický proces odpovědný ředitel školy. Tuto odpovědnost má i nyní, však kromě něho do řídících procesů vstupují další pedagogičtí pracovníci, nepřímo ovšem také rodiče, aktéři vzdělávací politiky, inspektoři či výzkumníci. Pedagogický proces se totiž stává tak komplexním fenoménem, na jehož realizaci musí podílet skutečně široká skupina lidí. Stejně tak do této vysoce odborné činnosti stále častěji vstupují laické názory, politická rozhodnutí, což samozřejmě na jedné straně proces obohacuje, na druhé straně jednoznačně komplikuje jeho realizaci.

Stěžejní postavou v pedagogickém vedení a řízení pedagogického procesu je ředitel školy, který v tomto procesu plní svoje tři základní role - roli lídra, manažera a vykonavatele procesu. Specifikem vyžadujícím pozornost je okolnost, kdy ředitel školy zároveň vede a řídí procesy, v nichž sám působí jako vykonavatel (učitel).

TROJAN, Václav. Řízení pedagogického procesu v současné škole. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-961-2.

Odkaz pedagogická knihovna