Lektorování

Nemohl bych psát, radit, pomáhat, tvořit koncepce a vůbec existovat bez přímého kontaktu s řediteli škol, zástupci, učiteli, inspektory přímo v terénu. 

Nemůže zapalovat, kdo sám nehoří...

Moje základní témata jsou řízení pedagogického procesu, pedagogické vedení, řízení změny, význam školy v současné společnosti, ředitelské sdílení v regionu, spolupráce mezi ředitelem a zřizovatelem. V případě zájmu o realizaci kteréhokoli semináře u vás ve škole či v regionu mne prosím kontaktujte, spojení naleznete v sekci Kontakt. Rád připravím seminář podle potřeb jednotlivců i skupin, stačí dát vědět...

Nabídka seminářů

Základní a střední školy:

Cesta od hospitace k pedagogickému sdílení

Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu 

Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení 

Efektivní změna ve škole 

Kurikulum je váš příběh aneb Revize ŠVP - příležitost k rozvoji školy

Inspektora netřeba se bát aneb Kritéria kvalitní školy 

Autoevaluace není zbytečnost ani přepych

Kvalitní pedagogický tým - zlaté vejce ředitele školy

Vize školy nejen pro přípravu na konkurzní řízení 

Ředitelské sdílení (nabídka pro skupiny ředitelů z regionu, facilitace) 

Mateřské školy:

Cesta od hospitace k pedagogickému sdílení v prostředí mateřské školy

Vize školy nejen pro přípravu na konkurzní řízení 

Efektivní změna v prostředí mateřské školy

Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení

Kurikulum je váš příběh aneb Revize ŠVP - příležitost k rozvoji mateřské školy

Inspektora netřeba se bát aneb Kritéria kvalitní školy 

Autoevaluace není zbytečnost ani přepych

Kvalitní pedagogický tým - zlaté vejce ředitele školy

Sdílení v předškolním vzdělávání v regionu (nabídka pro skupiny ředitelek mateřských škol)

Zřizovatelé škol:

Spolupráce ředitele a zřizovatele aneb Svatoplukovy pruty

Jak vybrat toho nejlepšího ředitele?

Nejbližší semináře a konference

Odkaz na aktuální nabídku Ředitelské akademie

V tuto chvíli spolupracuji s těmito vzdělavateli