Lektorování

Nemohl bych psát, radit, pomáhat, tvořit koncepce a vůbec existovat bez přímého kontaktu s řediteli škol, zástupci, učiteli, inspektory přímo v terénu. 

Nemůže zapalovat, kdo sám nehoří...

Moje základní témata jsou řízení pedagogického procesu, pedagogické vedení, řízení změny, význam školy v současné společnosti. V případě zájmu o můj úhel pohledu v těchto či dalších tématech mne prosím kontaktujte, spojení naleznete v sekci Kontakt. Rád připravím seminář podle potřeb jednotlivců i skupin.

Nejbližší semináře a konference:

29.05. 2020 - Jak školní rok uzavřít? aneb Vše shrneme a kudy dál? (Olchavova.cz)

03.06. 2020 - Ředitel jako základní faktor pedagogického vedení (CCV UP Olomouc)

18.06. 2020 - DVPP na rozcestí, odborný panel projektu APIV

17.09. 2020 - Konference Škola jak místo setkávání (FF UK)

17.09. 2020 - Kulatý stůl zřizovatelů MAP Říčany

29.09.2020 - Jak se žije málotřídkám 2020

06.10. 2020 - Jak vypadá ideální škola podle kritérií ČŠI?  

14.10. 2020 - Změna školy jako manažerská výzva

05.11. 2020 - Konference Nezastupitelný zástupce 

11.11. 2020 - připravovaná konference pro zřizovatele (EDUin)

11.01. 2021 - Změna školy jako manažerská výzva

02.02.2021 - Jak na změnu školy?

V tuto chvíli spolupracuji s těmito vzdělavateli:

Národní pedagogický institut České republiky (dříve NIDV)

Služby a školení Mladá Boleslav
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň
Olchavova.cz 
Vysočina Education
Univerzita Palackého Olomouc, Centrum celoživotního vzdělávání
FranklinCovey - Education -  nahlédněte na Akademii leadershipu