Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny

02.01.2020

Je to zástupce ředitele, na kom často spočívá chod školy, jeho tíha a úkol každodenně jej ovlivňovat. Právě o této skutečnosti vypovídá již druhé vydání publikace Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny. Stejně jako první vydání chce poučit i podněcovat k zamyšlení. Zástupce stojí v pozadí pouze zdánlivě, jde o krásnou, avšak poměrně nevděčnou a komplikovanou funkci.

Čtenáři v knize najdou vyváženou směsici "3P" - právních, pedagogických i personálních teoretických poznatků - společně s ukázkami jejich praktické aplikace v různých typech škol, stejně jako vymezení zástupce na těchto školách, kompetenční modely a různé inspirativní příklady. Na publikaci spolupracovali autoři dlouhodobě se věnující školské problematice.

... u nebeské brány se shodou náhod potkají terapeut, učitel a zástupce ředitele. Svatý Petr je nevítá zrovna přátelsky: "Už se na vás chystám! Kolikrát jsem se snažil naznačit - máte pomáhat a ne zachraňovat. To můžeme jen my svatí..."

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zastupce-reditele-aneb-zivot-mezi-mlynskymi-kameny-2-aktualizovane-vydani.p4576.html

Odkaz pedagogická knihovna

Jak vidí zástupce sami pedagogové? "...Tlumicí nárazník, můstek mezi učiteli a ředitelem, multifunkční osoba, nejnáročnější pozice na škole, stínová postava ředitele, klíčová role, největší chudák ve škole, školní důvěrník (výchovný poradce pro dospělé), první nárazník, nejlepší pozice ve škole (minimální odpovědnost, nadstandardní ohodnocení, doživotní funkce, neporovnatelné s ředitelem), pilíř mezi zaměstnanci ve škole, nese hlavní tíhu a má přitom neúměrně veliký úvazek, musí být schopen věnovat se pedagogickým záležitostem (výborný pedagog), potřebné vzdělání předem, schopnost "udržet tajemství" na obě strany, musí být ve škole přítomen, tato funkce není doceněna, stavební kámen školy i opěrná zeď pro ředitele, nevděčná role pro případ neúspěchu, síto mezi požadavky podřízených a rozhodnutími ředitele, nedisponuje účinnými nástroji, dobrá průprava na pozici ředitele školy, nesmí mít problém vyrovnat se se skutečností, že je druhý, na rozdíl od ředitelů se běžně nepotkávají (porady ředitelů), a nemohou si tak sdělovat zkušenosti."