Ředitelská akademie

15.12.2020

Odkaz na křest společnosti

Ředitele škol je potřeba podporovat, pomáhat jim, vzdělávat je, propagovat jejich práci a argumentovat jejich důležitost a nezastupitelnost pro každou školu. Dvacet let se o tom jen mluví, přepisuje z jedné strategie do druhé a dosud se o ředitele škol nikdo jiný komplexně nestará. Stát o to nestojí nebo to dosud neumí, přitom lidé z terénu po podpoře volají.. Proto přicházíme my. Je totiž nejvyšší čas...