Asociace ředitelů škol

18.10.2020

Asociace ředitelů patří mezi moje základní partnery. Má to logiku, ředitelský hlas musí být slyšet a mnohdy je specifická situace různých druhů škol neopakovatelná.

Asociace ředitelů základních škol

Asociace ředitelů gymnázií