Inspektoři

02.01.2020

S Českou školní inspekcí jsem spolupracoval v rámci projektu Kompetence III, vedl jsem pracovní skupinu připravující vzdělávací program pro ředitele škol Vzdělávací lídr. V dalším období přišla spolupráce v rámci projektu Komplexní systém hodnocení na pozici specialisty tvorby metodik a participace na tvorbě a realizace vzdělávacích seminářů pro samotné inspektory. Spolupráce trvá i v roce 2020. 

FALTÝSEK, Pavel, Roman KŘIVÁNEK, Ladislava ŠLAJCHOVÁ a Václav TROJAN. Mezinárodní šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce, 2015. ISBN 978-80-88087-03-8.

Odkaz pedagogická knihovna