Zajímavé projekty

04.01.2020

MAP II Praha 1  - odborný garant projektu 

MAP Říčansko - odborný garant projektu

SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)

V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství. 

https://www.projektsypo.cz/ 

SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích)

Další systémová příležitost pro podporu ředitelů i celých učitelských sborů. V tomto projektu jsem dva roky vedl odborný panel věnující se právě aktuálním otázkám strategického řízení.

https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni

Pomáháme školám k úspěchu

Na tomto projektu přímo nepracuji, ale od začátku sleduji jeho aktivity, navštívil jsem několik zapojených škol i vedl bakalářskou práci mapující systém pedagogických konzultantů. Jde o úžasnou inspiraci nejen pro ředitele škol.

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu